HVA GJØR VI

Lokalforeningene og fylkesforeningen jobber ut fra strategisk plan for Norske Kvinners Sanitetsforening for perioden 2014-2018. Arbeidet i lokalforeningene er varierte og tilpasset behovet i nærmiljøet. Alle foreningene har medlemsmøter, vanligvis en gang i måneden. Medlemmene reiser på Fredrikkeprisutdelingen, Kvinnehelsedagen, Landsmøte og andre fag- og forskningsdager som arrangeres av N.K.S. samt fylkesforeningens og våre virksomheters arrangementer. Det er tillittsvalgtopplæring / opplæring i styrearbeid.

Kvinnehelse
Temamøter, fokus på kropp og helse, informerer og deler ut røde knapper med kampanjen "Stopp vold mot kvinner", bading og trening i oppvarmet basseng med instruktør, gå- og svømmegrupper, medlemsmøter og andre hyggelige sammenkomster.

Omsorgsberedskap
Vi har avtaler med to kommuner om å stille opp med hus, mat og omsorg ved større leteaksjoner, kriser og ulykker i våre nærmiljø. Flere foreninger stiller opp med mat og kaffe ved årlig influensavaksinering.
Vi har temamøter om beredskap i eget hjem, i lokalmiljøet og der vi ellers ferdes.

Barn og unge
Vi har godt samarbeid med skolene og arrangerer skolefrokoster, hjelper til ved påske- og juleverksted, lager fastelavnsboller og grønnsaksuppe sammen med elever, deler ut refleksvester til 1. klasser og sykkelhjelmer til 4. klasser. Nyfødte får hjemmestrikkede babysokker og N.K.S. håndkle som deles ut via helsestasjonene. Vi har fokus på kropp og helse "du er god nok". Vi samarbeider med andre om fritidsaktiviteter så som aktivitetskvelder og et aktivt friluftsliv.

Eldre
Kløverturer både korte og lange, bl.a tilbud om tur for å se julepyntet sentrum, dagsturer med omvisning og gode måltider. St. Hans fester, advents-, jule og nyttårsfester, søndagskafe, hyggekvelder med quiz, underholdning og god mat, bildefremvisning og historier fra kjente steder i lokalmiljøet. Flere foreninger støtter opp om fotpleie. Mange får blomsterhilsen til jul og runde dager. Besøk på eldresentre med kaffe og kaker.

For alle
Mannekengoppvisninger, dagsturer, lager tradisjonsmat ved store og små årlige arrangementer i lokalmiljøet bl.a. til 17. mai.

Virksomheter
Våre to virksomheter i Telemark er N.K.S. Veiledningssenter for pårørende til rus og psykisk helse - distrikt sør AS med hovedkontor i Skien og NKS Granlien i Kviteseid. Foreningene støtter virksomhetenes arbeid med midler til aktiviteter for brukerne og utstyr og dugnadsarbeid.

Forskning
Alle foreninger bidrar med midler til N.K.S. egne forskningsfond som er reumatisme, barn og unge, psykisk helse, kreft, kvinnemedisinsk forskning, osteoporose (benskjørhet), Min dag i dag og utenlandsfondet (Etiopia).

Inntektskilder
Salg av fastelavnsris, maiblomster, basarer, julemesser, diverse utlodninger.

Vi ønsker oss enda flere medlemmer i vårt arbeid enten i en eksisterende forening eller ny forening. Som medlem og frivillig trenger du ikke å være med på alle aktiviteter. Alle kan ikke gjøre alt, men alle kan gjøre noe til glede for andre og ikke minst for en selv. Det er god helse i frivillig arbeid. Du blir med i et nettverk som har felles mål lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi ønsker deg velkommen og håper du vil bli kjent med oss og hva du ønsker å jobbe med i foreningen.
Vårt motto i arbeidet er:

I de små ting frihet
I de store ting enighet
I alle ting kjærlighet

Fylkesforeningen arrangerer fylkesårsmøte, informasjons- og temamøter. Vi har årlige kvinnehelse- og beredskapsarrangement. Vi er kontaktleddet mellom lokalforeningene og det sentrale leddet.