VIRKSOMHETER


N.K.S. Veiledningssener for pårørende - distrikt sør AS

N.K.S. Veiledningssenter for pårørende til rus og psykisk helse - distrikt sør AS er et gratis lavterskeltilbud til de som selv definerer seg som pårørende. Du trenger ingen henvisning for å ta kontakt. Vårt veiledningsenter dekker fylkene Telemark, Vestfold, Aust- og Vest-Agder. Hovedkontoret er i Skien med avdelingskontorer/pårørendegrupper i de andre fylkene. Norske Kvinners Sanitetsforening har etablert veiledningssentre i alle helseregionene i Norge. Veiledningssenteret tilbyr veiledning på telefon og individuelle samtaler på senteret, gruppesamtaler, familie- og parsamtaler, temasamlinger, foredrag og undervisning. De ansatte har god kompetanse på veiledning. Motto er lav terskel - høy kompetanse. Fagkonferansen "Du og jeg og rusen" har blitt arrangert tre år på rad i Porsgrunn med mange deltakere fra pårørende, helsepersonell i kommunene, sanitetskvinner og andre. Sanitetsforeninger støtter sentrene med midler.

Veiledningssenteret i Skien ble etablert januar 2010. Siste året var det 1200 enkeltsamtaler ved senteret. På temakveldene har mange personer deltatt. Alle N.K.S. veiledningssentre er med i N.K.S. Kløverinstitusjoner AS som skal bistå eiere og drivere av sentrene.

N.K.S. Veiledningssenter for pårørende - distrikt sør AS kan kontaktes på telefon 35 52 77 05.
www.veiledningssenter.no Org.nr. 995128934. Daglig leder er Tove Dalene Wærnes.NKS Granlien i Kviteseid

Eiendommen NKS Granlien rett ovenfor Kviteseid sentrum er et ferie- og aktivitetstilbud for alle. Primærgruppene våre er de med særskilte behov. Brukere er familier, bofellesskap, kommuner, foreninger og firmaer. Granlien har åpent hele året. Stedet passer godt for ferieopphold med forskjellige aktiviteter, kurs, konferanser, familiearrangement m.m. NKS Granlien har mye utstyr for et aktivt friluftsliv både sommer og vinter. NKS Granlien består av hovedhuset med stort kjøkken, spisestue, dagligstue og flere rom med bad. Vi har et eget hus for kurs / konferanser og andre arrangement. Huset Solbu består av leiligheter. Det er også en flott lavvo med plass til ca 45 personer. Fin hage med frukttrær. Gode turområder. Eiendommen eies av fylkesforeningen av Norske Kvinners Sanitetsforening i Telemark.

Opphold på NKS Granlien kan bestilles på tlf. 90 70 04 71. E-post: post@nksgranlien.no Nettsiden er www.nksgranlien.no